Terms & Conditions

Scroll down for the english version.

TERMENI SI CONDITII PRIVIND COMERCIALIZAREA DE NFT-URI

ACEST CONTRACT DETALIAZĂ TERMENII ȘI CONDIȚIILE CARE GUVERNEAZĂ PARTICIPAREA TA LA PROIECTUL ”Saga Festival the NFT Experience” ȘI ACHIZIȚIA ORICĂRUI MATERIAL INCLUS ÎN COLECȚIA Saga Festival ȘI OFERIT SPRE TRANZACȚIONARE PRIN PLATFORMA XOXNO.COM.

PRIN ACCESAREA PLATFORMEI XOXNO.COM ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI ORICĂROR MATERIALE INCLUSE ÎN COLECȚIA Saga Festival, DECLARAȚI CĂ AȚI ÎNȚELES ȘI ACCEPTATI INTEGRAL ACESTE DISPOZIȚII CONTRACTUALE, PRECUM ȘI TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE ALE PLATFORMEI XOXNO.COM ȘI VĂ ASUMAȚI ÎN MOD EXPRES ȘI NELIMITAT TOATE CONSECINȚELE CE DECURG DIN ACEST FAPT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, RISCUL DE VOLATILITATE AL PIEȚEI.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE PREVEDERILE ACESTOR TERMENI, VĂ ESTE INTERZIS SĂ ACCESAȚI, UTILIZAȚI SAU TRANZACȚIONAȚI MATERIALELE INCLUSE ÎN PROIECTUL ”Saga Festival the NFT Experience”, ORGANIZATORUL NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE ÎN ACEST SENS. 

 • Saga Festival the NFT Experience

”Saga Festival the NFT Experience” este un proiect de emitere și comercializare a unei colecții de 10.000 certificate digitale unice, non-fungibile (denumite în continuare ”NFTs”), organizat de ALDA LIVE SRL, cu sediul in D.I. Mendeleev, nr. 5, Etaj 1, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului  sub nr. J40/6111/2021, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/6111/2021, cod unic de înregistrare 44047765 (denumit în continuare ”Organizator”), în parteneriat cu Multiversx Lab S.R.L. (fosta Elrond Network S.R.L.), denumit în continuare ”Saga Festival the NFT Experience” sau ”Proiectul”.

Emiterea, tranzacționarea și gestionarea NFTs se vor face în condițiile prezentului Contract și vor fi supuse termenilor și condițiilor de funcționare ai Platformei, ai rețelei blockchain MULTIVERSX, precum și ai oricăror altor furnizori de servicii de software asociați, aleși de dumneavoastră pentru participarea la Proiect. Taxele și condițiile de tranzacționare sunt stabilite în mod independent de către Platformă.

 • Emiterea NFTs. Achiziția si plata unui NFT. Drepturile și beneficiile Membrilor

Organizatorul a creat 10.000 opere derivate, fiecare dintre acestea având o combinație unică de forme (denumite în continuare ”Imagini”) și am asociat fiecare dintre aceste Imagini unui NFT emis pe platforma XOXNO.COM (denumită în continuare ”Platforma”), cu mentiunea ca in cazul Saga Festival, NFT-urile achizitionate vor servi ca bilet de acces la Saga Festival si vor oferi de asemenea avantaje suplimentare si acces la zone exclusive astfel cum vom mentiona in cele ce urmeaza in Termeni si Conditii.

Tipurile de NFT-uri disponibile vor fi comercializate la aceeasi valoare de 120 Eur, iar NFT-ul pe care îl primiți va fi ales aleatoriu din totalul de NFT-uri rămase la momentul mintingului. Detalii cu privire la tipurile de NFT-uri disponibile in cadrul Proiectului precum si beneficiarii aferente puteti gasi pe website-ul Proiectului https://nft.sagafestival.com/.

Mentionam ca nu se vor comercializa drepturile de autor privind fiecare contur, acestea ramanand proprietatea Organizatorului, ci drepturile de autor rezultate din asocierea fiecarui contur cu combinatia unica de forme, generata prin mijloace automate, care este asociata unui NFT.

Astfel, prin achizitia unui NFT cumparatorul dobandeste toate drepturile asupra NFT-ului achizitionat, incluzand fara a se limita la dreptul de a vinde, transfera, dona sau dispune de NFT in alta orice alta forma permisa de legislatia aplicabile, sub rezerva indeplinirii celor stipulate in Termeni si conditii, Organizatorul retinand drepturile de autor si orice alte drepturi de proprietate intelectuala și de proprietate de orice fel, în fiecare caz, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate asupra operei de arta.

De asemenea, mentionam ca prezentul document reprezinta un contract intre Organizator si fiecare detinator al unui NFT. Detinatorul unui NFT se bucura de beneficiile din Anexa 1, Organizatorul obligandu-se prin acest contract sa se asigure ca un detinator de NFT se va bucura de acele beneficii si, in conditiile contractului, a drepturilor de autor in imagine.

NFTs incluse în Proiect vor putea fi achiziționate exclusiv prin Platformă, începând cu data de 08.06.2023, ora 19, cu plata prețului stabilit de Organizator pentru fiecare NFT, în cryptomoneda EGLD, USDT, USDC si BUSD sau, dupa caz, conform optiunii Utilizatorilor Platformei, prin moneda fiat (EUR sau LEI). 

In cazul in care veti achizitiona NFT-urile prin moneda fiat, mentionam ca am imputernicit Platforma pentru a actiona in numele nostru in acest scop, fiind indreptatiti sa incaseze contravaloarea NFT-urilor achizitionate in numele nostru. Mentionam totodata ca in acest caz noi nu vom avea acces la datele dumneavoastra, acestea fiind accesibile exclusiv procesatorilor de plati.

După ce achizitorul a efectuat plata prețului unui NFT afișat in Platformă, acesta va deveni membru al clublului Saga Festival și va putea accesa beneficiile aferente, prevazute in Anexa 1. Pentru claritate, în sensul prezentului Contract, prin ”Membru” se va înțelege numai persoana fizică ce face dovada, prin mijloace tehnice considerate adecvate de Organizator, ca deține licit NFT-ul în contul său din Platformă. Orice achiziție sau reproducere neautorizată a NFT-ului ori a Imaginilor nu oferă posesorului calitatea de Membru, nu transferă drepturile asupra NFT-ului și nici drepturi de autor cu privire la Imagine. 

Deținerea NFT-ului va reprezenta dovada calității de Membru in cadrul Proiectului, în baza căruia posesorilor le va fi permis accesul la beneficiile oferite, inclusiv cele detaliate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, precum și alte beneficii acordate Membrilor, astfel cum acestea vor fi actualizate permanent în secțiunea corespunzătoare a site-ului Proiectului.

Vă recomandăm să stocați NFT-ul achizitionat într-un portofel digital securizat și să păstrați o copie de rezervă a cheii private, avand in vedere ca, in masura veti pierde NFT-ul achizitionat nu il vom putea inlocui.

 • Transferul subsecvent al NFTs. Plati automate

Fiecare NFT cuprinde un smart-contract, executat automat la schimbarea posesorului NFT-ului, ce va transfera automat în contul Organizatorului 10% din prețul obținut de vânzător la fiecare revânzare (denumite ”Plăți Automate”). Prin achiziția unui NFT, fiecare cumpărător declară că acceptă în mod expres participarea la executarea Plăților Automate și faptul că va obține 90% din valoarea la care înstrăinează NFT-ul.

Din perspectivă fiscală, veniturile realizate de vânzător ca urmare a înstrăinării NFT au natura unor venituri din drepturi de autor, supuse impozitării prin reținere la sursă. Vânzătorul și cumpărătorul își asumă obligația de a respecta legislația aplicabilă și de a achita toate taxele și impozitele aferente acestor venituri. 

Organizatorul își asumă obligația de a achita taxele și impozitele aferente sumelor colectate prin Plățile Automate. Pentru claritate, plățile automate nu reprezintă expresia dreptului de suită prevăzut de art. 24 din Legea nr. 8/1996.

Transferul NFT nu implică transferul automat al drepturilor de autor asupra Imaginii, care se va realiza în condițiile prevăzute în secțiunea IV de mai jos.

NFT-urile pot fi revândute pe blockchain-ul Multiversx, Cumpărătorul asumându-și acest aspect la momentul achiziționării NFT-ului. 

 • Utilizarea Imaginilor 

Membrii vor putea afișa Imaginile asociate NFT-ului achiziționat, în scopuri ne-comerciale. 

Membrii cat si cumparatorii subsecventi inteleg ca dreptul de a afisa Imaginile asociate NFT-ului achiziționat este conditionat de obligatia asumata de dumneavoastra ca, atata timp cat veti detine un NFT nu veti incuraja si nici nu veti permite altora: (i) modifica opera de artă sau oricare alt drept de proprietate intelectuala încorporat în ea în orice mod, inclusiv orice formă, desene, desene, atribute sau scheme de culori, fără acordul expres prealabil scris al Organizatorului; (ii) utilizarea NFT-urilor/operelor derivate în orice mod care descrie, constituie sau încurajează discursul instigator la ură, intoleranța, cruzimea, violența, vulgaritatea (de exemplu, pornografia), comportamentul ofensator, declarațiile politice sau activitățile sau limbajul ilegal, ilegal, defăimător, hărțuitor, abuziv sau fraudulos; (iii) să încerce sau să înregistreze efectiv sau să dobândească în alt mod orice marcă comercială, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate asupra sau asupra operei de artă; (iv) face declarații defăimătoare sau false sau înșelătoare despre Organizator, NFT sau opera de artă; (v) să se angajeze în orice activitate frauduloasă sau înșelătoare destinată sau concepută să crească sau să scadă artificial valoarea NFT; (vi) să folosească orice software, hardware sau altă tehnologie, dispozitiv sau mijloc, inclusiv orice virus, vierme, program malware, cod rău intenționat sau alt cod de computer dăunător, al cărui scop sau efect este de a distruge, perturba, dezactiva, distorsiona sau dăuna sau împiedica în alt mod în orice mod, securitatea sau integritatea sistemelor și piețelor care sprijină NFT sau opera de arta, inclusiv orice portofel criptografic asociat sau smart contract.

Achiziția NFT dă posibilitatea Membrului de a obține drepturi de autor asupra Imaginii, conform Legii nr. 8/1996. Întrucât legislația din România impune anumite condiții de formă și conținut, cesiunea drepturilor de autor asupra Imaginilor se va face în baza unui acord contractual separat, încheiat între Organizator, în calitate de titular al drepturilor de autor asupra Imaginilor, și Membru,  în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

În acest sens, Membrul va contacta Organizatorul și va furniza dovezi privind identitatea dintre titularul contului în care este stocat NFT-ul și persoana fizică solicitantă, prin orice modalități tehnice considerate satisfăcătoare de către Organizator.  

După verificarea îndeplinirii acestor condiții, Organizatorul va elibera Membrului solicitant un certificat care va atesta drepturile dobândite de Membrul respectiv asupra Imaginii, condițiile și mediile de exploatare și, dacă este cazul, tirajele aferente unei exploatări în afara mediului digital, semnat de către Organizator în format fizic ori prin aplicarea unei semnături electronice valide, și care va asigura totodată îndeplinirea condițiilor legale pentru transferul drepturilor de autor asupra Imaginii (denumit în continuare ”Documentația de Cesiune”).

Exploatarea Imaginilor în afara mediului digital se va face conform Documentației de Cesiune și acordului eliberat de Organizator în acest sens, în condițiile transferului către Organizator a unui tarif ce va fi stabilit de Organizator.

Membrii nu vor avea dreptul de a interveni în niciun fel asupra Imaginii asociate NFT achiziționat și nici de a realiza alte opere derivate în legătură cu aceasta.

Pentru claritate, exercitarea drepturilor dobândite de Membru cu privire la Imagine, precum și dovada existenței și întinderii acestora se va face în baza (i) deținerii licite a NFT în contul personal de pe Platformă, dovedită prin mijloacele tehnice potrivite, împreună cu (ii) Documentația de cesiune.

 • Transferul drepturilor de autor asupra Imaginilor la vânzarea NFT

La momentul vânzării NFT-ului deținut, toate drepturile de autor asupra Imaginilor, cesionate de Organizator vânzătorului, se vor întoarce la Organizator. Cumpărătorul subsecvent va contacta Organizatorul in vederea dobândirii Documentației de Cesiune și, implicit, a drepturilor de autor asupra Imaginii asociate NFT-ului achiziționat. 

Vânzătorul NFT nu va reține niciun drept de autor asupra Imaginii. După înstrăinarea NFT asociat, Cumpărătorul va putea continua exploatarea Imaginii exclusiv cu privire la tirajele existente, conform Documentației de Cesiune eliberată de Organizator.

Cumpărătorul NFT acceptă și recunoaște toate utilizările anterioare ale Imaginii și se obligă să nu afecteze în niciun fel exercitarea drepturilor dobândite de vânzător pe durata în care a deținut NFT, și nici activitățile de exploatare a tirajelor existente la data transferului, autorizate de Organizator conform Documentației de Cesiune.

 • Dreptul de retragere

Cumpărătorul înțelege că tranzacția finalizată conduce la imposibilitatea de exercitare a unui drept de retragere, conform prevederilor art. 16 din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, tranzacția odată efectuată fiind ireversibilă.

Cumpărătorul confirma in mod expres ca a fost informat cu privire la pierderea dreptului de retragere prin achiziționarea unui NFT prin intermediul Platformei si accepta neconditionat pierderea dreptului de retragere din contract.

Cumpărătorul initial și/sau cumparatorii subsecventi in urma revanzarii NFT-urilor au în vedere la achiziționarea NFT-urilor că tranzacția NFT-urilor reprezintă o investiție de risc care poate conduce atât la câștiguri, cât și la pierderi financiare. Având în vedere instabilitatea pieței criptomonedelor, nu există nici o certitudine cu privire la valoarea unui NFT, iar Organizatorul nu garantează valoarea de piață a acestora, la data primei vânzări și/sau ulterior acesteia, neavând are nicio obligație în ceea ce privește variația prețului NFT ulterior primei tranzacții, existând posibilitatea ca valoarea NFT să fluctueze semnificativ. În consecință, Cumpărătorul și/sau cumparatorii subsecventi in urma revanzarii NFT-urilor își asumă la momentul achiziționării riscul eventualei deprecieri valorice a NFT-ului achiziționat, fără ca eventualele fluctuații ale valorii, indiferent de cuantumul acestora, să poată fi considerate cauze de impreviziune.

 • Platforme de tipul marketplace

Organizatorul se bazează pe piețele terțe pentru a facilita tranzacțiile care implică NFT, inclusiv orice utilizare sau alte interacțiuni cu NFT. În consecință, tranzacțiile dumneavoastra care implică NFT sunt supuse termenilor și condițiilor acestor piețe terțe, inclusiv cele pe care au loc tranzacțiile dumneavoastra, indiferent dacă sunt sau nu prin ofertele de servicii ale unor astfel de piețe terțe (de exemplu, piață NFT sau portofele cripto). Organizatorul nu deține controlul asupra termenilor și condițiilor acestor piețe terțe și, prin prezenta, sunteți de acord să nu îl considerați responsabil sau răspunzător pentru aceste piețe. În plus, utilizările și alte interacțiuni cu NFT pot fi limitate sau afectate în alt mod dacă: (a) termenii și condițiile sau prețurile acestor piețe terțe se schimbă; (b) dumneavoastra sau Organizatorul nu vă puteți conforma cu termenii și condițiile acestor piețe terțe sau cu orice actualizare sau modificare a acestora; sau (c) o piață terță parte se dizolvă, declară faliment, devine insolvabilă sau încetează în alt mod operațiunile comerciale.

  1. Declarații și garanții
 • Drepturile și obligațiile vânzătorilor. Recunoașteți și sunteți de acord că Organizatorul nu este responsabil pentru site-ul web care găzduiește opera de artă sau orice blockchain sau registru distribuit pe care este înregistrat NFT sau pentru repararea, susținerea, înlocuirea sau întreținerea acestuia.
 • Active criptografice. Organizatorul nu stochează, trimite și nu primește active cripto, inclusiv jetoane disponibile pe orice blockchain. Orice transfer de active cripto are loc în cadrul blockchain-ului suport, pe care Organizaoturl nu îl controlează. Din cauza prețurilor în schimbare rapidă și a cererii fluctuante, a reglementărilor sporite și a altor variabile, blockchain-urile publice și registrele distribuite asociate pot experimenta perioade semnificative de congestie a rețelei, viteze de procesare inconsecvente sau încetinite și eșecuri imprevizibile. Ca urmare, tranzacțiile, inclusiv vânzarea, cesiunea, donația sau alt transfer de proprietate asupra NFT, pot fi: (i) ireversibile și pot apărea pierderi datorate tranzacțiilor frauduloase sau accidentale; și (ii) înregistrate în registrul distribuit al unui blockchain public la un moment mai târziu decât atunci când dumneavoastra sau Organizatorul ați inițiat tranzacția care implică NFT.
   1. Transferuri pe Internet. Anumite riscuri asociate cu utilizarea unui activ digital bazat pe Internet sunt inerente, inclusiv riscurile care decurg din sau sunt legate de hardware, software și conexiuni la Internet, riscul introducerii de software rău intenționat și riscul ca terți să obțină acces neautorizat la informațiile stocate în Portofelul dumneavoastra cripto sau altă metodă de deținere și transfer de active cripto. Sunteți de acord să nu considerați Organizaoturl responsabil sau responsabil pentru orice eșec de comunicare, întrerupere, erori, distorsiuni, inexactități sau întârzieri pe care le puteți întâmpina atunci când efectuați sau vă implicați în orice alt mod în orice tranzacție care implică NFT sau operele derivate, indiferent de modul în care a fost inițiată o astfel de tranzacție sau efectuat.
 • Prevederi legale. Activele digitale, inclusiv activele bazate pe blockchain, cum ar fi NFT, sunt supuse dezvoltării de statute, regulamente, reguli, ordine, tratate și alte legi la nivel mondial. Astfel de legi și orice actualizări sau modificări ale acestora pot afecta Termenii și condițiile. Dacă orice lege face ca Termenii si conditiile, orice prevedere a acestoraa sau orice termeni și condiții încorporate în acestea prin referință să devină ilegale sau inaplicabile, Organizaoturl nu va fi considerat o încălcare a acestui Acord și, la alegerea Organizatorului, Organizatorul poate inceta acordul (inclusiv orice drepturi asupra oricăror experiențe oferite în legătură cu NFT).
  1. Volatilitate. Prețul și lichiditatea activelor blockchain, cum ar fi NFT, sunt volatile și pot fi supuse unor fluctuații mari care ar putea afecta în mod semnificativ și negativ valoarea, prețul și alte aspecte ale NFT. Valoarea NFT poate fi derivată din dorința continuă a participanților pe piață de a schimba valută fiat sau active digitale pentru NFT, ceea ce poate duce la potențialul de pierdere permanentă și totală a valorii NFT, în cazul în care piața pentru NFT ar dispărea.
 • Raspundere

Organizatorul nu este răspunzător pentru:

(i) Nici un prejudiciu de ordine patrimonială/morală datorată nerespectării prezenților Termeni și Condiții;

(ii) Orice pierdere sau corupere a NFT sau a altor date ale Vizitatorului/Cumpărătorului, dacă respectiva pierdere/corupere nu este cauzată in mod exclusiv si cu rea-credinta de catre Organizator;

(iii) Niciun fel de daune directe/indirecte inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, câștiguri nerealizate și/sau nefructificarea unor investiții sau orice alte pierderi similare suferite de Vizitator/Cumpărător ca urmare a lipsei de folosință a Platformei sau de calitatea necorespunzătoare a serviciilor;

(iv) Riscurile de securitate pe care le prezintă tranzacționarea online;

(v) Funcționarea corespunzătoare a ordonatorului de plăți, a blockhain-ului sau a portofelelor electronice folosite de Cumpărători/Vizitatori;

(vi) Pierderile generate de erorile Cumpărătorului/Vizitatorului, de accesarea neautorizată sau de utilizarea necorespunzătoare a Platformei, de defectarea software-ului, a serverului sau a oricăror spații de stocare a datelor privitoare la tranzacție.

(vii) Pierderea accesului la portofelul virtual, cheii de acces a portofelului virtual, datelor de identificare și/sau orice impediment/imposibilitate/eroare în ceea ce privește accesarea portofelului virtual și a monedelor financiare/NFT-urilor/resurselor integrate în acesta de către Cumpărător/Vizitator.

Organizatorul nu garantează câștiguri financiare prin achiziționarea și / sau tranzacționarea NFT-urilor lansate de acesta. Cumpărătorul își asumă toate riscurile privitoare la fluctuația de piață, la tranzacțiile efectuate în legătură cu NFT-urile lansate de Organizator și recunoaște că Organizatorul nu este răspunzător pentru orice pierderi financiare în legătura cu NFT-urile lansate de acesta.

Organizatorul nu garantează disponibilitatea NFT-urilor într-o anumită locație sau pentru o anumită perioadă de timp.

 • Frauda

Organizatorul nu solicită utilizatorilor website-ului/cumparatorilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole.

Organizatorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator/cumparator ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Organizatorului.

Organizatorul va raporta de îndată orice fraudă sau tentative de fraudă autorităților competente.

 • Forța majoră

1.Niciuna din Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Termenilor și condițiilor, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majora reprezintă un eveniment independent de voința parților, imprevizibil si insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului si care împiedica părțile contractante sa-si execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamitați naturale sau restricții apărute ca urmare ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de munca nu reprezintă forța majoră. Nu este considerat caz de forța majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extreme de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre Părți.

 1. Partea care invoca evenimentul de forța majora este obligata sa notifice cealaltă Parte in termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului si sa furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare in acest sens. De asemenea, Partea care a invocat Forța majora este obligata sa informeze cealaltă Parte cu privire la încetarea cazului de forța majora. In situația in care nu se face notificarea, Partea care invoca apariția evenimentului de forța majora va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de Forța majoră.
 2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna din Părți sa poată pretinde celeilalte daune-interese.
 • Legislația aplicabilă. Soluționarea reclamațiilor. Litigii
 1. Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. 
 2. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabila, orice dispută decurgând între Cumpărător și Organizator. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente.
 3. Pentru sesizări sau reclamații legate de achizitia NFT-urilor, Cumpărătorii pot formula reclamații/sesizări la adresa de email []. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.
 4. De asemenea, având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Organizatorul oferă Cumpărătorului posibilitatea de a apela la mecanismele de soluționare alternativa a litigiilor (SAL) care reprezintă o procedura extrajudiciara de soluționare a unui litigiu și care privesc comercianți care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita soluționarea independenta, imparțiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința in Uniune si un comerciant stabilit in Uniune. Entitatea SAL autorizata pe teritoriul României pentru soluționarea alternativa a litigiilor este Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Astfel, în cazul achiziției prin intermediul Magazinului Online, Cumpărătorul va putea utiliza platforma UE pentru soluționarea on-line a litigiilor disponibila in limba romana la ODR.

 • Incetarea contractului 
 • Drepturile dumneavoastra de incetare. Sub rezerva sectiunii (c) (Efectul incetarii), puteți vinde, cesiona, dona sau transfera în alt mod dreptul de proprietate asupra NFT în orice moment. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în Termenii si conditii, contractul dintre dumneavoastra si Organizator va înceta să se aplice oricărei persoane, ca urmare a vânzării, cesionării, donației sau altor transferuri de proprietate asupra NFT a acelei persoane. Cu toate acestea, cedentul va continua să respecte prevederile existente, așa cum este menționat în Secțiunea (d) (Efectul incetarii) de mai jos.
 • Drepturile de reziliere ale Organizatorului. Organizatorul poate să rezilieze contractul incheiat cu Cumparatorul imediat dacă: (a) Încălcați oricare dintre acesti Termeni și condiții, sau (b) utilizați fara drept sau ilegal NFT.
 • Efectul incetarii. La incetarea contractului, din orice motiv, inclusiv vânzarea, cesiunea, donația sau alt transfer al proprietății dumneavoastra asupra NFT-urilor, toate drepturile și licențele pe care Organizatorul vi le-a acordat în temeiul contractului vor înceta imediat, fără a fi necesara nicio notificare suplimentara.


 • Protectia datelor cu caracter personal/Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal


 • Ce Date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastra? 

Politica noastră este aceea de a colecta doar acele Datele dumneavoastra cu caracter personal ce ne sunt strict necesare pentru a va oferi accesul la beneficiile ce deriva din cumpararea unor NFT-uri (conform principiului minimizării prelucrării de date cu caracter personal). Ca regulă generală, colectăm, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, următoarele Date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume
 2. Adresa de livrare
 3. Numar de telefon
 4. Adresa de email.
 • În ce scopuri și modalități prelucrăm Datele dumneavoastra cu caracter personal? 

Noi prelucrăm Datele dumneavoastra cu caracter personal strict în scopul de a va oferi accesul la beneficiile ce deriva din cumpararea unor NFT-uri, aceste Date solicitandu-le in mod direct.

Astfel, Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile prevăzute la literele A-C si E din tabelul de mai jos ne sunt necesare în vederea fie a va oferi accesul la beneficiile ce deriva din cumpararea unor NFT-uri (deci pentru executarea contractelor încheiate cu dumneavoastra), fie pentru respectarea unei obligații legale ce ne incumbă, astfel că refuzul dumneavoastra ca noi să prelucrăm aceste date poate determina imposibilitatea raportului contractual incheiat cu dumneavoastra (din motive ce nu ne sunt imputabile și/sau a respectării unor obligații legale care ne revin. 

De asemenea, exceptând Datele cu caracter personal prelucrate conform acestei politici, Noi nu va vom vom solicita, și va recomandăm să nu ne transmiteti/dezvăluiti nesolicitat, cu ocazia și/sau în legătură cu achizitia de NFT-uri, în alt mod, alte Date cu caracter personal, în special dintre cele considerate sensibile conform legii (de ex., nelimitativ, numărul cardului de sănătate, codul numeric personal, date referitoare la originea etnică sau rasială, originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă/convingeri filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea / date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, informații cu privire la sancțiuni administrative sau penale, sau la investigații penale în curs, care va privesc pe tu și/sau pe alte persoane fizice). În cazul în care acest lucru se va întâmpla (inclusiv accidental) vom lua de îndată măsuri de ștergere/distrugere a Datelor cu caracter personal respective din evidențele noastre. 

Nr. crt. 

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal? 

Ce Date cu caracter personal prelucrăm, și în ce cazuri, modalități și scopuri? 

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal? 

A

Livrarea beneficiilor ce deriva din achizitia de NFT-uri

Pentru a va livra beneficiile ce deriva din achizita de NFT-uri, vom avea nevoie de Datele dumneavoastra dupa cum urmeaza:

 • Nume si prenume;
 • adresa de livrare;
 • numărul de telefon;
 • adresa de email.

De asemenea, vom avea nevoie de aceste date si pentru a va putea anunta cu privire la castigatorii extragerii aleatorii mentionate in Anexa 1 la Termeni si conditii.

Executarea contractului 

(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor) 

Interes nostru legitim,  

(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv:

In scopul punerii la dispozitia dumneavoastra a beneficiilor ce deriva din achizitia de NFT-uri in cele mai bune conditii

B

Soluționarea de cereri, întrebări și/sau reclamații

Când primim cereri, întrebări sau reclamații de la dumneavoastra, vom colecta și prelucra după caz următoarele Date:

 • nume și prenume
 • adresa de email
 • numărul de telefon (dacă îl furnizezi în mod voluntar)
 • orice alte informații pe care ni le furnizezi cand ne contactezi

Nota: Prelucrarea acestor Date ne este necesară pentru a avea ține o evidentă a acestor cereri, întrebări, reclamații, pentru a face dovada acestora, pentru a ține la curent petenții cu stadiul soluționării acestora, și pentru a transmite răspunsul nostru la acestea.

Interes nostru legitim,  

(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor) 

În scopul îmbunătățirii calității serviciilor noastre, astfel încât să va oferim servicii de cea mai bună calitate, adaptate solicitărilor dumneavoastra.  

Îndeplinirea unor obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile în domeniul protecției consumatorilor).

C

Prevenirea și detectarea fraudei, spam-ului sau a altor activități ilegale, inclusiv activități neautorizate; punerea în aplicare a dispozițiilor legale 

Putem folosi anumite informații furnizate de dumneavoastra în vederea prevenirii, detectării, investigarea unor potențiale fraude și/sau potențiale activități interzise/ilegale. 

Astfel, putem prelucrare anumite Date pentru a ne conforma cu prevederile legale aplicabile.

Îndeplinirea unor obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

D

Formularea de acțiuni/exercitarea de apărări în justiție

Pentru a ne proteja drepturile legale și interesele legitime, putem prelucra datele cu caracter personal necesare formulării de actiuni/exercitării de apărări în justiție (incluzand pregatirea documentației aferente si parcurgerea procedurilor/formalitatilor legale aferente) în raport cu instanțe/autorități/instituții/alți terți.

Interes legitim (pentru a asigura respectarea drepturilor și intereselor legitime ale noastre)  

(Art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul General privind protecția datelor)

E

Furnizarea de informații și documente în proceduri/investigații în raport cu autorități/instituți/alte entități competente legal 

În cazul unor: (i) solicitări exprese ale ale autorităților/instituțiilor/altor entități competente legal în cadrul unor proceduri/investigații formale; ori (ii) necesității îndeplinirii unor obligații legale de informare/raportare către autorități/instituții/alte entități competente legal ce ne revin – vom furniza în mod excepțional și conform legii exclusiv Datele dumneavostră cu caracter personal solicitate în mod expres de aceste autorități sau instituții sau care trebuie să fie furnizate acestor autorități/instituții/entități conform legii și vom documenta aceste demersuri în scop de probă. 

Îndeplinirea unei obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile specifice impuse de prevederi legale referitoare la, de ex., nelimitativ, prevenire și protecție împotriva fraudelor, spălării banilor, actelor de terorism, etc.) 

În cazul în care vom decide să prelucrăm Datele dumneavoastra cu caracter personal în alte scopuri decât cele mai sus-menționate, respectiv în baza Art. 6, alin. (1), litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv în baza consimţământului dumneavoastra, vă vom transmite o notificare de informare separată, pentru a va permite să va exprimati consimţământul expres, liber, specific, și informat în condițiile prevăzute în respectivul regulament.

 • Cât timp reținem Datele dumneavoastra cu caracter personal? 

Stocăm Datele strict pentru perioadele de timp necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile mai sus-mentionate in prezenta Politica si conform politicii noastre interne de păstrare a datelor cu caracter personal conform legilor aplicabile (inclusiv legislația specială și generală aplicabilă in vigoare în materie de arhivare de date/documente).

Pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea Datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea lor, de potențialul de risc de vătămare rezultat din prelucrarea și dezvăluirea neautorizate, scopurile pentru care prelucrăm aceste date și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace mai puțin intruzive, cerințele legale aplicabile care ne impun stocarea pentru anumite perioade de timp, bunele practici convenite în domeniul lor de prelucrare, precum și modalitatea în care ne putem asigura ca datele prelucrate sunt corecte și actuale  

La finalul perioadelor de retenție (stocare) aplicabile, dacă și în măsura în care nu vom mai avea motive legale, interese legitime, ori consimțământul tău de a vă prelucra Datele cu caracter personal (în cazurile aplicabile), aceste Date vor fi eliminate din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne si cu legile aplicabile (prin modalitati care pot include anonimizarea si/sau distrugerea acestor date, de la caz la caz).

 1. Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri în mod automat 

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv pentru crearea de profiluri.

 • Cine are acces la Datele cu caracter personal?

Scopul nostru este acela de a vă asigura cea mai bună experiență atunci cand decideti sa achizitionati NFT-uri și, pentru a obtine acest lucru, putem acorda acces (integral/parțial) la Datele unora dintre angajații noștri care si-au asumat obligații de confidențialitate în legătura cu datele cu caracter personal la care pot avea acces în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, precum și catre parteneri de afaceri pe care i-am selecționat cu responsabilitate, si doar strict în măsura necesară pentru ca aceștia să-și poată îndeplini obligațiile asumate față de noi prin contractele incheiate cu noi. 

Atunci când externalizăm anumite activități/servicii/obligații care presupun prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal către parteneri ai noștri de afaceri, depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigura protecția Datelor dumneavoastra prin măsuri stricte tehnice și de securitate și încheiem cu fiecare dintre aceștia contracte (separate sau în formă de acte adiționale) de prelucrare a acestor date. Astfel, Datele pe care le divulgam către partenerii noștri de afaceri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care le sunt necesare pentru executarea obligațiilor lor și le interzicem acestora să le utilizeze în vreun alt scop fără informarea și acordurile cerute de lege. 

Unii dintre acești parteneri de afaceri sunt terți care nu trebuie sa prelucreze Datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor/activităților/obligațiilor, sau în interacțiunile lor cu Noi (de ex., societăți din domeniul curieratului.).

 1. Transferuri ale datelor cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene si al SEE 

Ca regulă generală, Datele dumneavoastra nu vor fi transferate (inclusiv prin stocare) într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”). 

 1. Ce măsuri tehnice si organizationale am implementat pentru protecția datelor cu caracter personal? 

Am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru colectarea, prelucrarea pe alte cai și păstrarea în siguranță a datelor cu caracter personal, inclusiv împotriva accesului neautorizat la acestea, al utilizării lor neautorizate, si de asemenea impotriva distrugerii, pierderii sau alterării acestora. Aceste măsuri includ, fără a se limita la folosirea de tehnici de criptare, acordarea de drepturi de acces restrictionat la sistemele noastre fizice si de IT, impunerea unor obligatii de confidentialitate angajatilor si partenerilor nostri de afaceri. 

Pe lângă asigurarea mediului operațional, utilizăm metode de criptare. Informațiile oferite de tine sunt transmise și verificate în mod automat, în formă criptată, cu ajutorul unui protocol SSL (Secure Socket Layer), pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de terți. SSL permite browserului tău să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular în prezent. În acest sens, puteți observa faptul că bara de stare a browserului tău conține simbolul lacătului și că linia de adresă începe cu „https…“. 

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la Datele în contextul serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare. 

În cazul în care va exista un incident de securitate care implică Datele, vom face toate notificările și vom adopta toate măsurile necesare prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

H Ce drepturi ai in legatura cu prelucrarea de catre Noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal? 

În contextul prelucrării Datelor cu caracter personal, ai următoarele drepturi (în funcție de temeiul prelucrării acestor Date):  

 1. Dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate: ai dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele sunt sau nu prelucrate de Noi și, în caz afirmativ, de a avea acces la aceste date și la condițiile în care acestea sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri specifice către Noi in calitate de operator de date; 
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat): poți sa ne soliciți, prin adresarea unei cereri specifice în acest sens către noi ca operator de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea ta de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor și/sau intereselor noastre legitime în justiție; 
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să ne permită nouă ca operator să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care noi, ca operator de date nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă ai nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale noastre ca operator de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; 
 4. Dreptul de a îți retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv; 
 5. Dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care te afli, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a te opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; 
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri (dacă e cazul), care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă; 
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a îți primi datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat nouă ca operator de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate; 
 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată înB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,Sector 1,cod postal 010336,Bucuresti,Romania,telefon +40.318.059.211/+40.318.059.212,email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a te adresa instanțelor de judecată competente. 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, puteți adresa solicitări specifice, datate și semnate, fie la adresa sediului nostru social fie prin email la adresa [] 

Vom răspunde la fiecare dintre aceste solicitari dumneavoastra în cel mult 1 (o) lună de la primirea solicitarii, exceptând situația în care avem nevoie sa extindem aceasta perioada cu inca cel mult 2 (doua) luni de la primirea solicitării initiale) ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării initiale, impreuna cu motivele întârzierii.  

 

Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor dumneavoastra de către persoana vizată mai sus-mentionate este gratuită. In cazul solicitarilor care sunt manifest nefondate sau excesive, in particular din cauza caracterului lor repetitiv, vom putea: (a) să percepem o taxa rezonabila avand in vedere costurile administrative ale furnizarii informatiilor de comunicare sau ale realizarii actiunii solicitate; sau (b) să refuzam să dăm curs solicitarii, cu motivarea răspunsului nostru. 

Dacă soliciți copii suplimentare ale Datele care fac obiectul prelucrarii, vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative ale furnizării acestor copii. 

Dacă nu ești satisfăcut de răspunsul nostru, puteți formula o plângere la ANSPDCP. Mai multe informații despre procedura aferentă plângerilor adresate acestei autoritati sunt disponibile pe website-ul ANSPDCP accesând următorul link: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor

 • Comunicarea cu Organizatorul

În vederea exercitării drepturilor dobândite asupra NFT, a cesiunii drepturilor de autor asupra Imaginilor, precum și cu privire la orice alte aspecte referitoare la executarea prezentului Contract, Membrii vor contacta în mod direct Organizatorul, prin e-mail, la adresa [].

 • Actualizarea Termenilor și condițiilor

Organizatorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și condițiile pentru a reflecta orice modificări ale acestor prevederi precum și orice modificări ale Platformei prin intermediul carora se vor comercializa NFT-urile sau orice modificări ale cerințelor legale, fără o notificare prealabilă. Termenii și condițiile sunt opozabile utilizatorilor website-ului https://nft.sagafestival.com  de la momentul afisării pe website. Pentru acest motiv, vă recomandăm să verificați periodic conținutul Termenilor si condițiilor.

 • Dispoziții finale
 1. Nulitatea oricărei clauze a Termenilor si condițiilor, parțiala sau integrala, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau parți de clauze. In cazul in care anumite clauze ale Termenilor si condițiilor devin inoperante in întreg sau parțial, sau in cazul in care un punct nu a fost inclus in Termeni si condiții, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza inoperanta sau nemenționata va fi înlocuita cu o clauza corespunzătoare care, in măsura acceptabila legal, se apropie cel mai mult de ceea ce părțile contractante au intenționat sau, urmărind concepția si exprimarea Termenilor si condițiilor, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsa sau inoperanta.
 2. Prevederile Termenilor si condițiilor se completează cu dispozițiile Codului civil precum si cu dispozițiile legislației in vigoare aplicabile raporturilor juridice dintre Organizator și Cumparator/Utilizator.
 3. Afișarea pe website-ul https://nft.sagafestival.com/ a Termenilor și condițiilor constituie informare a Cumparatorului/Utilizatorului persoană fizică (consumator) în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor.

Anexa nr. 1 – Beneficiile Membrilor

Deținerea NFT-ului va reprezenta dovada calității de membru al comunitatii Saga Festival, în baza căruia posesorilor le va fi permis accesul la beneficiile oferite de Organizator dupa cum urmeaza:

 1. Beneficii în cadrul Saga Festival 2023:
 1. Acces la Saga Festival 

Fiecare NFT SAGA oferă un bilet pentru cele 3 zile la festival, accesul urmand a se face pe baza NFT-ului salvat in portofelul xPortal (detalii cu privire la modalitatea de acces la Saga Festival le puteti obtine de pe website-ul Proiectului https://nft.sagafestival.com/).

Va rugam sa aveti in vedere ca nu există o vârstă minimă pentru a participa la Saga Festival! Cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere ca, pentru a vi se permite accesul la Saga Festival, minorii cu vârsta sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de un reprezentant legal desemnat conform legislatiei aplicabile, în timp ce minorii cu vârsta între 14 și 18 ani trebuie să prezinte un acord scris din partea unuia dintre parinti sau, dupa caz, din partea reprezentantului legal, pentru a putea accesa Saga Festival. Trebuie să ai 18+ pentru Zona VIP.

 1. Banda Rapida de Acces la Saga Festival

Avem o cale de intrare rapidă dedicată doar pentru deținătorii noștri de NFT.

 1. Deținătorii de NFT vor avea acces în Zonă NFT unde găsim:
 • Bar Dedicat
 • Punct de Reîncărcare Dedicat
 • Activități de Gaming
 • Zonă de Networking
 • Activări Proiecte NFT
 • Evenimente Muzicale

Mentionam ca detinerea unui NFT va permite accesul detinatorilor in Zona NFT, insa accesul la serviciile/produsele din Zona NFT vor fi supuse preturilor practicate de catre furnizorii respectivelor servicii/produse.

 1. Deținătorii vor putea participa la o activitate de treasure hunt (găsește comoara), cei care vor finaliza cu success acest treasure hunt beneficiind de o reducere de 5% pentru NFT-urile ce vor fi comercializate la Saga Festival organizat anul viitor.

De asemenea, Organizatorul va putea oferi si alte premii celor care vor finaliza treasure hunt, Organizatorul urmand a comunica pe website-ul Proiectului in timp util aceste premii precum si castigatorii acestora.

 1. Vor putea participa la tombole și cadouri oferite în canalul nostru de Discord, Organizatorul urmand a comunica in timp util beneficiarii cadourilor dar si castigatorii tombolelor.
 2. Schimb de Vouchere. Aveți opțiunea de a schimba oricare dintre intrările voastre SAGA NFT pentru un voucher de 80 EUR de folosit la festival, iar partea cea mai bună este că nu veți pierde beneficiile dumneavoastra pe termen lung ca deținător, astfel cum sunt acestea mentionate la punctul B de mai jos.
 1. Beneficii după Saga Festival 2023 – pe termen lung
 1. Acces Anticipat. Ca deținător SAGA NFT, veți obține acces anticipat exclusiv la vânzările de NFT pentru ediția viitoare.
 2. Reduceri de Preț – Experimentați ce e mai bun de la SAGA, pentru mai puțin. Deținătorii noștri de NFT vor beneficia de reduceri la edițiile și evenimentele viitoare (10% sau 15% dacă finalizați Vânătoarea de Comori la festival). Este modul nostru de a vă mulțumi pentru susținerea continuă.
 3. Articole branduite exclusive – Ca deținător de NFT, veți avea acces exclusiv la colecții de produse în ediție limitată, realizate în colaborare cu branduri de modă bine cunoscute.
 4. Consultarea ta in luarea de decizii – Vrem să auzim ideile tale! Opinia ta contează pentru noi – de aceea, ca deținător de NFT, vei fi invitat să participi la sondaje referitoare la decizii pentru evenimentele SAGA viitoare.
 5. Beneficii pentru Colecționari

Dacă ești un participant dedicat la SAGA și colecționezi NFT-ul fiecărui sezon, vor fi câteva surprize pregătite pentru tine. Fii pe fază!

In vederea intrarii de catre detinatorii de NFT-urilor in posesia cadourilor oferite de Organizator conform celor mentionate in prezenta Anexa 1 dar si a colectarii datelor dumneavoastra (nume/prenume, adresa de livrare, numar de telefon si adresa de email) necesare pentru a va anunta asupra rezultatului tombolelor organizate de Organizator (in cazul in care veti fi desemnat castigator), Organizatorul va va comunica prin intermediul website-ului https://nft.sagafestival.com/  detalii cu privire la aplicatia in care va veti loga prin wallet-ul Multiversx pentru a introduce datele mai sus mentionate.

Anexa 2

Documentație privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor asupra Imaginilor asociate NFTs din colecția Saga Festival the NFT Experience

Cesiunea drepturilor de autor asupra operei grafice se va realiza în baza certificatului eliberat de către Organizator la solicitarea fiecărui Membru.

Drepturile cesionate:

Pe durata deținerii în mod valid a NFT asociat Imaginii, se cesionează către Membru drepturile patrimoniale de autor de a autoriza sau de a interzice:

a)reproducerea Imaginii;

b)distribuirea Imaginii;

c)închirierea Imaginii;

d)împrumutul Imaginii;

e)comunicarea publică, direct sau indirect a Imaginii, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;

f)radiodifuzarea Imaginii;

g)retransmiterea prin cablu a Imaginii.

Teritoriu

Întreg teritoriul lumii.

Durata cesiunii:

durata legală de protecție a drepturilor de autor asupra operelor grafice prevăzută de Legea nr. 8/1996, respectiv pe parcursul vieţii autorului, iar după moartea acestuia, pentru o perioadă de 70 de ani.

Modalități de exploatare:

 
 1. Necomercială – online

Membrul va avea dreptul de a reproduce Imaginea în mediul online 

 1. Comercială – online

La solicitarea Cesionarului, Cedentul va furniza confirmarea scrisă pentru fiecare modalitate de exploatare comercială în mediul digital, indicând drepturile patrimoniale de autor exploatate, mediile de exploatare, tirajul, teritoriul și durata exploatării, sub condiția respectării principiului Plăților Automate, respectiv transferul către Organizator a 8% din valoarea veniturilor realizate ca urmare a oricărei exploatări în mediul offline, în cryptomonedă ori monedă fiat.

 1. Offline

La solicitarea Cesionarului, Cedentul va furniza confirmarea scrisă pentru fiecare modalitate de exploatare comercială în mediul digital, indicând drepturile patrimoniale de autor exploatate, mediile de exploatare, tirajul, teritoriul și durata exploatării, sub condiția respectării principiului Plăților Automate, respectiv transferul către Organizator a 10% din valoarea veniturilor realizate ca urmare a oricărei exploatări în mediul offline, în cryptomonedă ori monedă fiat.

Anexa 3

Definitii si interpretari

 • Definitii

,,Blockchain” – registru contabil informatic care asigura stocarea de criptomonede, tranzacțiile între / cu criptomonede, precum și alte date referitoare la tranzacțiile între criptomonede;

,,Cumpărător” sau ”Cumpărător inițial” – orice Vizitator care plasează o comandă pe Platformă, pentru a achiziționa NFT-uri în schimbul plății corespunzătoare NFT-ului achizitiona și afișat în dreptul acestuia pe Platformă. Prin comandarea/achiziționarea NFT-urilor, Cumpărătorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani. Achizitia de NFT-uri pentru persoane cu varsta sub 18 ani se va putea realiza doar respectarea prevederilor legale in vigoare, respectiv in baza prezentarii la momentul achizitiei a acordului parintilor sau, dupa caz, a reprezentantului legal. 

”Cumpărător subsecvent”– subdobânditorul Cumpărătorului din vânzarea inițială (de la Organizator la Cumpărător). Cumpărătorul unui NFT care achiziționează un NFT de la Cumpărător va fi ținut de acești Termeni și Condiții, întocmai precum Cumpărătorul inițial. 

Datele cu caracter personal”- datele care identifică o persoană fizică sau care se referă la o persoană fizică identificabilă.

,,Minting” – procesul de preluare a unui activ digital și de conversie a fișierului digital într-un activ digital stocat pe blockchain, devenind astfel un bun care poate fi cumpărat și vândut;

,,NFT” sau ,,Non Fungible Token” ( în continuare ,,NFT”) – este un jeton nefungibil care reprezintă o unitate de date unică dintr-un registru contabil informatic. Jetonului, în înțelesul Termenilor și Condițiilor, îi este asociată o fotografie asupra careia Organizatorul detine drepturile de proprietate intelectuala, acesta fiind consemnat și monitorizat în permanență pe un registru Blockchain (Multiversx) pe care va fi încărcat acest NFT anterior primei vanzări, realizate de către Organizator. Re-vânzarea NFT, dupa expirarea perioadei de embargo, va fi posibilă exclusiv prin intermediul aceluiași Blockcain, fără ca prin aceasta să se poată interpreta că deținătorilor NFT (inclusiv dar fără a se limita la Cumpărătorul inițial) le este limitat dreptul de dispoziție ca urmare a voinței unilaterale a vânzătorului, dat fiind faptul că această modalitate de utilizare și/sau tranzacționare a Produsului este intrinsecă acestuia. 

,,Platforma” – se referă la site-ul www.xoxno.com prin intermediul căruia va fi acordat accesul la blockchain în vederea vânzării de către Organizator a NFT-urilor și vor fi disponibile beneficiile de care pot uza deținătorii NFT-urilor;

“Smart contract”contractul inteligent încheiat la distanță între Organizator și Cumpărător, prin care Organizatorul transferă în favoarea cumpărătorului, iar cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la livrarea/vânzarea NFT-ului. Acest tip de contract se execută de la sine, in momentul achiziționării NFT prin intermediul blockchain, și verifică automat dacă condițiile vânzării sunt satisfăcute, fără intervenția unui terț. Smart Contractul își are fundamentul și utilitatea în blockchain;

,,Vizitator” – poate fi orice persoană care accesează/vizitează/utilizează Platforma/website-ul https://nft.sagafestival.com/, putând plasa comenzi sau comunica cu noi prin intermediul e-mail-ului și/sau numărului de telefon afișat pe Platformă.

 • Interpretari

În interpretarea Termenilor și Condițiilor cuvintele la plural includ și singularul precum și invers; un gen îl include și pe celălalt; referirile la o persoană includ și referirile la succesorii acesteia ori dobânditorii legali ai acesteia cu titlu particular, cu excepția cazului în care prin prezenții Termeni și Condiții este reglementată în mod distinct situația dobânditorilor inițiali, față de cei subsecvenți.

NFTs SALE TERMS AND CONDITIONS

THIS AGREEMENT DETAILS THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING YOUR PARTICIPATION IN THE ” Saga Festival the NFT Experience” PROJECT AND THE PURCHASE OF ANY MATERIAL INCLUDED IN THE Saga Festival the NFT Experience COLLECTION AND OFFERED FOR TRADING ON THE  XOXNO.COM PLATFORM.

BY ACCESSING THE XOXNO.COM PLATFORM FOR THE PURCHASE OF ANY MATERIALS INCLUDED IN THE Saga Festival the NFT Experience COLLECTION, YOU REPRESENT THAT YOU UNDERSTAND AND ACCEPT ALL THESE CONTRACTUAL PROVISIONS, AS WELL AS THE TERMS AND CONDITIONS OF THE XOXNO.COM PLATFORM AND YOU EXPRESSLY AND UNLIMITEDLY AGREE TO ANY AND ALL RELATED CONSEQUENCES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE RISK OF MARKET VOLATILITY.

UNLESS YOU AGREE WITH ALL THE PROVISIONS OF THESE TERMS, YOU ARE PROHIBITED FROM ACCESSING, USING OR TRADING THE MATERIALS INCLUDED IN THE ” Saga Festival the NFT Experience ” PROJECT, AND THE ORGANIZER HEREBY WAIVES ALL LIABILITY IN SUCH RESPECT. 

 • Saga Festival the NFT Experience

“Saga Festival the NFT Experience” is a project the scope of which consists in the issuance and sale of a collection of 10,000 unique, non-fungible digital certificates (hereinafter referred to as “NFTs”), organized by ALDA LIVE SRL, with registered office in 5th D.I. Mendeleev St., 1st Floor, District 1, Bucharest, Romania, registered with the Trade Register under no. J40/6111/2021, Tax Identification Number 44047765, holder of European Unique Identifier (EUID): ROONRC. J40/6111/2021 (hereinafter referred to as the “Organizer”), in partnership with Multiversx Lab S.R.L. (formerly known as Elrond Network S.R.L.), hereinafter referred to as ” Saga Festival the NFT Experience ” or “the Project”.

The issuance, trading and management of the NFTs shall be carried out under the terms of this Agreement and shall be subject to the terms and conditions of operation of the Platform, of the MULTIVERSX blockchain network, as well as of any other associated software service providers designated by you to take part in the Project. The fees and trading conditions are set independently by the Platform.

 • Issuance of NFTs. Purchase and Payment of an NFT. Members’ Rights and Benefits

The Organizer has created 10,000 derivative works, each of which with a unique combination of shapes (hereinafter referred to as “Images”) and we have associated each of these Images to an NFT issued on the XOXNO.COM platform (hereinafter referred to as the “Platform”), whereas in the case of Saga Festival, the purchased NFTs will serve as an access ticket to Saga Festival and also grant additional advantages and access to exclusive areas as we will mention below in these Terms and Conditions. 

 

The mint price is €120 and the NFT you receive will be randomly picked from the total pool of remaining NFTs at the time of your mint. You will find details regarding the different types of NFTs as well as any related benefits on the Project’s website https://nft.sagafestival.com/.

Please bear in mind that we are not selling the copyrights for every contour line, which remain the property of the Organizer, but the copyrights resulting from the association of every contour with the unique combination of shapes, generated by automatic means, which is associated with an NFT.

Thus, by purchasing an NFT, the buyer acquires all rights over the purchased NFT, including, but not limited to, the right to sell, transfer, donate or dispose of the NFT in question in any other form allowed by the applicable legislation, subject to the fulfillment of the provisions of the Terms and Conditions, but the Organizer shall retain the copyrights and any other intellectual property and property rights of any kind, in each and every case, whether registered or not, on the work of art.

Please also note that this document is an agreement between the Organizer and every NFT holder. The holder of an NFT shall enjoy the benefits of Appendix 1, the Organizer undertaking under this agreement to make sure that an NFT holder will enjoy those benefits and, under the terms of the agreement, the copyrights for the image.

The NFTs included in the Project are available for purchase exclusively through the Platform, as of June 08th, 2023, 8 p.m., for the price set by the Organizer for every NFT, denominated in cryptocurrencies EGLD, USDT, USDC and BUSD or, as the case may be, according to the option of the Platform Users, in a fiat currency (EUR or RON). 

If you decide to purchase the NFTs in a fiat currency, please note that that we have authorized the Platform to act on our behalf for this purpose, the Platform being thus entitled to collect the value of the purchased NFTs on our behalf. Please also note that, in this case, we will not have access to your data, which will be accessible exclusively to payment processors.

After the buyer pays the price of an NFT displayed on the Platform, they become a member of the Saga Festival the NFT Experience club and can access the related benefits, as listed in Appendix 1. For the avoidance of any doubt, for the purposes of this Agreement, “Member” means only a natural person who proves, through technical means deemed appropriate by the Organizer, that they legally own the NFT in their account on the Platform. Any unauthorized purchase or reproduction of the NFT or Images shall not grant the holder the status of Member, and shall not transfer the rights over the NFT or the copyrights on the Image. 

The possession of the NFT shall constitute proof of the capacity of Member of the Project which shall grant the holders access to the offered benefits, including the ones detailed in Appendix 1 hereto, as well as other benefits granted to the Members, as constantly updated in the corresponding section of the Project’s website.

We recommend that you store your NFT in a secure digital wallet and keep a backup of the private key, since if you lose your NFT we will not be able to replace it.

 • Subsequent Transfer of NFTs. Automatic Payments

Every NFT shall include a smart contract, which shall be executed automatically upon the change of the NFT’s owner, which will automatically transfer 10% of the price collected by the seller on every resale into the Organizer’s account (hereinafter referred to as “Automatic Payments”). Upon the purchase of an NFT, every buyer represents that they expressly accept the participation in the execution of Automatic Payments and the fact that they will obtain 90% of the NFT sale price.

From a tax perspective, the income earned by the seller as a result of the sale of the NFT shall be treated as copyright income and shall be subject to withholding tax. The seller and the buyer agree to comply with the applicable law and pay all the taxes and duties related to such income. 

The Organizer undertakes to pay the taxes and duties related to the amounts collected via the Automatic Payments. For the avoidance of any doubt, the Automatic Payments shall not be construed as an exercise of the artist’s resale right as set out in art. 24 of Law no. 8/1996.

The transfer of the NFT shall not imply the automatic transfer of the copyrights on the Image, which shall be carried out under the conditions set out in Section IV below.

NFTs can be resold on the Multiversx blockchain, aspect which the Buyer is aware of and agrees with at the time of the purchase of the NFT. 

 • Use of Images 

The Members shall be entitled to display the Images related to the purchased NFT for non-commercial purposes. 

Both the Members and any subsequent buyers understand that the right to display the Images related to the purchased NFT is conditioned by the obligation undertaken by you that, as long as you own a NFT, you will not encourage or allow others to: (i) modify the artwork or any other intellectual property right incorporated therein in any way, including any form, designs, drawings, attributes or color schemes, without the express prior written consent of the Organizer; (ii) use the NFTs/derivative works in any way that depicts, constitutes or encourages hate speech, intolerance, cruelty, violence, vulgarity (e.g. pornography), offensive behavior, political statements or illegal, defamatory, harassing, abusive or fraudulent activities or language; (iii) attempt or actually register or otherwise acquire any trademark, copyright or other intellectual property or ownership rights on the artwork; (iv) make defamatory or false or misleading statements about the Organizer, the NFT or the artwork; (v) engage in any fraudulent or deceptive activity intended or designed to artificially increase or decrease the value of the NFT; (vi) use any software, hardware or other technology, device or means, including any virus, worm, malware, malicious code or other harmful computer code, the purpose or effect of which is to destroy, disrupt, disable, distort or otherwise harm or impede in any way the security or integrity of the systems and markets supporting the NFT or the artwork, including any related cryptographic wallet or smart contract.

The purchase of an NFT shall give the Member the possibility to obtain copyrights on the Image, according to Law no. 8/1996. Since the legislation of Romania imposes certain form and substance conditions, the assignment of the copyrights on the Images shall be made on the basis of a separate contractual agreement executed between the Organizer, as the owner of the copyrights on the Images, and the Member, under the conditions set out in the current Agreement.

In this respect, the Member will contact the Organizer and provide proof that the account holder where the NFT is stored and the requesting natural person are one and the same person through any technical means deemed satisfactory by the Organizer.  

After checking the fulfillment of these conditions, the Organizer shall issue to the requesting Member a certificate that will attest to the rights acquired by that Member on the Image, the conditions and media of exploitation and, if applicable, the print-runs related to an exploitation outside the digital environment, signed by the Organizer physically or by applying a valid electronic signature, and which will also ensure the fulfillment of the legal conditions for the transfer of the copyrights on the Image (hereinafter referred to as the “Assignment Documentation”).

The use of the Images outside the digital environment shall be done according to the Assignment Documentation and the agreement issued by the Organizer in this regard, under subject to the payment to the Organizer of a fee that will be established by the latter.

The Members shall not be entitled to interfere in any way with the Image associated to the purchased NFT nor to make any other related derivative works.

For the avoidance of any doubt, the exercise of the rights acquired by the Member with regard to the Image, as well as the proof of their existence and extent, shall be based on (i) the lawful possession of the NFT in the personal account on the Platform, proven by the appropriate technical means, together with (ii) the Assignment documentation.

 • Transfer of the Copyrights on the Images upon the sale of the NFT

At the time of sale of the owned NFT, all copyrights on the Images, assigned by the Organizer to the seller, shall be transferred back to the Organizer. The subsequent buyer shall contact the Organizer in order to acquire the Assignment Documentation and, implicitly, the copyrights on the Image associated to the purchased NFT. 

The NFT Seller shall not retain any copyright on the Image. After the transfer of the related NFT, the Buyer shall be entitled to continue the use of the Image exclusively with regard to the existing press-runs, according to the Assignment Documentation issued by the Organizer.

The NFT buyer hereby accepts and acknowledges all previous uses of the Image and undertakes not to prejudice in any way the exercise of the rights acquired by the seller during the period in which they owned the NFT, nor the use of the existing press-runs existing at the date of the transfer, authorized by the Organizer according to the Assignment Documentation.

 • Right of Withdrawal

The buyer understands that once the transaction is completed, the right of withdrawal can no longer be exercised, according to the provisions of art. 16 of GEO 34/2014 regarding consumer rights of the agreements executed with professionals, as well as for the amendment and supplementation of some legislative acts, the transaction, once completed, being irreversible.

The buyer expressly confirms that they were informed about the loss of the right of withdrawal following the purchase of an NFT through the Platform and unconditionally accepts the loss of the right of withdrawal from the agreement.

The Initial Buyer and/or the Subsequent Buyers, following the resale of the NFTs, should be aware upon the purchase of the NFTs that the transaction with NFTs is a risky investment that can lead to either financial gains or losses. Given the volatility of the cryptocurrency market, there is no certainty regarding the value of an NFT, and the Organizer does not guarantee their market value, either on the date of the first sale and/or thereafter, having no obligation regarding the variation of the NFT price after the first transaction, and the value of the NFT may fluctuate significantly. Consequently, the Buyer and/or the subsequent buyers following the resale of the NFTs agrees that at the time of the purchase they take on the risk of a potential loss in value of the purchased NFT, without the potential fluctuations of value, regardless of their amount, being considered unforeseeable events.

 • Marketplace Platforms

The Organizer relies on third-party marketplaces to facilitate the transactions with NFTs, including any use or other interactions with NFTs. Your transactions with NFTs are therefore subject to the terms and conditions of such third-party marketplaces, including those on which your transactions take place, whether or not through the services provided by such third-party marketplaces (for example, NFT market or crypto wallets). The Organizer has no control over the terms and conditions of such third-party marketplaces and you hereby agree not to hold it responsible or liable for such marketplaces. Furthermore, the uses and other interactions with NFTs may be limited or otherwise affected if: (a) the terms and conditions or prices of such third-party marketplaces change; (b) you or the Organizer cannot comply with the terms and conditions of such third-party markets or with any update or change thereof; or (c) a third-party marketplace is wound up, initiates the bankruptcy procedure, becomes insolvent or otherwise ceases to do business.

  1. Representations and Warranties
 • Rights and Obligations of the Sellers. You hereby acknowledge and agree that the Organizer is not responsible for the website hosting the artwork or any blockchain or distributed ledger on which the NFT is registered, or for the repair, support, replacement or maintenance thereof.
 • Crypto-assets. The Organizer does not store, send or receive crypto-assets, including tokens available on any blockchain. Any transfer of crypto-assets takes place within the underlying blockchain, which the Organizer does not control. Due to the rapidly changing prices, fluctuating demand, excessive regulations and other variables, public blockchains and the related distributed ledgers may experience significant periods of network congestion, inconsistent or slow processing speeds, and unpredictable failures. As a result, transactions, including the sale, assignment, donation or other transfer of the ownership over the NFTs, may be: (i) irreversible and losses may occur due to fraudulent or accidental transactions; and (ii) registered in the distributed ledger of a public blockchain at a later time than the moment you or the Organizer initiated the transaction with the NFT.
   1. Internet Transfers. Certain risks associated with the use of an Internet-based digital asset are inherent, including the risks arising from or related to hardware, software and Internet connections, the risk of introducing malicious software, and the risk of third parties gaining unauthorized access to information stored in your crypto Wallet or any other method of holding and transferring crypto-assets. You agree not to hold the Organizer responsible or liable for any communication failure, interruption, error, distortion, inaccuracy or delay that you may experience when conducting or otherwise engaging in any transaction with NFTs or any derivative works, regardless of the manner in which such transaction was initiated or carried out.
 • Legal Provisions. The digital assets, including blockchain-based assets such as NFTs, are subject to developing statutes, regulations, rules, orders, treaties and other laws worldwide. Such laws and any updates or changes hereto may affect the Terms and Conditions. If any law makes the Terms and Conditions, any provision thereof or any terms and conditions integrated therein by reference illegal or unenforceable, this shall not be construed as a breach of this Agreement by the Organizer and, at the Organizer may decide to terminate the agreement (including any rights to any experiences offered in connection with the NFT).
  1. Volatility. The price and liquidity of blockchain assets such as NFTs are volatile and may be subject to large fluctuations that could materially and adversely affect the value, price and other aspects of the NFTs. The value of NFTs may be derived from the continued willingness of market participants to exchange fiat currency or digital assets for NFTs, which may lead to a potential permanent and total loss of the NFT value, should the market for NFTs disappear.
 • Liability

The Organizer shall not be liable for:

(i) any material/moral prejudice due to the failure to comply with these Terms and Conditions;

(ii) any loss or corruption of the NFT or other data of the Visitor/Buyer, unless the said loss/corruption is caused by the Organizer exclusively and in bad faith;

(iii) any direct/indirect damages, including but not limited to loss of profit, unrealized gains and/or non-capitalization of investments or any other similar losses incurred by the Visitor/Buyer as a result of the lack of use of the Platform or the inadequate quality of provided services;

(iv) the security risks of online trading;

(v) the appropriate operation of the payment authority, blockchain or electronic wallets used by the Buyers/Visitors;

(vi) the losses generated by the Buyer’s/Visitor’s errors, the unauthorized access or improper use of the Platform, the failure of the software, server or any transaction data storage facilities.

(vii) the loss of the access to the virtual wallet, of the virtual wallet access key, of the identification data and/or any impediment/impossibility/error in accessing the virtual wallet and financial coins/NFTs/resources stored in it by the Buyer/Visitor.

The Organizer does not guarantee that the purchase and/or trading of the NFTs released by it will result in financial gains. The Buyer undertakes all the risks related to the market fluctuation and the transactions made in connection with the NFTs launched by the Organizer and hereby acknowledges that the Organizer is not liable for any financial losses in connection with the NFTs launched by it.

The Organizer does not guarantee the availability of the NFTs at a particular location or for a particular period of time.

 • Fraud

The Organizer shall not ask the website users/buyers by any means of communication (e-mail/telephone/SMS/etc.) for information regarding confidential data, bank accounts/cards or passwords.

The Organizer hereby waives any responsibility, in the event that a User/buyer is prejudiced in any way whatsoever by a third party who claims to be/represent the interests of the Organizer.

The Organizer shall immediately report any fraud or attempted fraud to the competent authorities.

 • Force Majeure
 1. None of the Contracting Parties shall be liable for the failure to carry out in due time – in full or in part – any obligation it has under the Terms and Conditions, if such failure was caused by a Force Majeure event. For the purposes of this article, Force Majeure is an unpredictable and insurmountable event which is beyond the control of the parties and which is not due to their intention or fault, occurred after the enforcement of the Agreement and which prevents the contracting parties from performing, in full or in part, the undertaken obligations. Events such as, but not limited to, armed conflicts, social movements, fires, floods or any other acts of God or restrictions arising as a result of a quarantine or an embargo shall be considered Force Majeure events. Labor disputes shall not be considered Force Majeure events. An event similar to the aforementioned ones which makes it extremely expensive, but not impossible, for the Parties to carry out their obligations shall not be considered a Force Majeure event.
 2. The Party invoking Force Majeure shall be bound to notify the other Party within 5 calendar days as of the occurrence of the event and to provide the necessary evidence in this regard within such time interval. Moreover, the Party invoking Force Majeure shall be bound to inform the other Party about the termination cease of the Force Majeure event. If no notification is communicated, the Party invoking Force Majeure shall be liable for all the damages caused as a result of the failure to communicate the notification regarding the occurrence/cease of the Force Majeure event.
 3. If the Force Majeure event does not cease within 15 (fifteen) days as its occurrence, every Party shall be entitled to notify the other Party of the de jure termination of the Agreement, without any of the Parties being entitled to claim damages from the other Party.
 • Applicable Law. Complaints Settlement. Disputes
 1. The Agreement shall be governed and interpreted in accordance with the Romanian law. 
 2. The Parties shall make all efforts to amicably settle any dispute arising between the Buyer and the Organizer. If this is not possible, the dispute shall be submitted for settlement to the competent courts.
 3. For any notifications or complaints related to the purchase of NFTs, Buyers can send  complaints/notifications to the e-mail address [] . The maximum term for the settlement of the complaints or notifications is 30 calendar days as of their receipt.
 4. Also, given the provisions of Regulation (EU) no. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC, the Organizer offers the Buyer the opportunity to resort to alternative dispute resolution (ADR) procedures which are procedures for out-of-court resolution of disputes and which concern traders operating in Romania, by using the European online dispute resolution platform (ODR platform), a digital tool created by the European Commission to facilitate the independent, impartial, transparent, effective, quick and fair out-of-court settlement of disputes concerning contractual obligations resulting from online sale or services agreements executed between a consumer residing in the European Union and a trader established in the Union. The ADR entity authorized on the territory of Romania for the alternative dispute resolution is the Directorate for Alternative Dispute Resolution of the National Consumer Protection Authority.

Thus, if the purchase is made via the Online Store, the Buyer will be able to use the EU online dispute resolution platform  available in Romanian at ODR .

 • Agreement Termination 
 • Your Rights on the Termination of the Agreement. Subject to the provisions of section (c) (Termination Effect), you may sell, assign, donate or otherwise transfer the ownership of the NFT at any time. Unless otherwise expressly set out in the Terms and Conditions, the Agreement between you and the Organizer will cease to apply to any person following the sale, assignment, donation or other transfer of ownership of the NFT of that person. However, the assignor shall continue to comply with the existing provisions, as set out in Section (d) (Termination Effect) below.
 • Organizer’s Termination Rights. The Organizer may terminate the Agreement executed with the Buyer immediately if the latter: (a) violates any of these Terms and Conditions, or (b) uses the NFT in an unauthorized manner or illegally.
 • Termination Effect. Upon the termination of the Agreement for any reason whatsoever, including the sale, assignment, donation or other transfer of ownership of the NFTs, all the rights and licenses granted to you by the Organizer under the Agreement shall be immediately terminated without any further notice being required.


 • Personal Data Protection/Personal Data Processing Policy 


 • Processed Personal Data 

Our policy is to collect only your Personal Data that is absolutely necessary in order for us to be able to give you access to the benefits deriving from the purchase of NFTs (according to the personal data processing minimization principle). As a general rule, we collect, in accordance with the applicable legal provisions in force, the following Personal Data:

 1. Full name
 2. Delivery address
 3. Phone number
 4. E-mail address.
 • Personal Data Processing Purposes and Means 

We process your Personal Data strictly in order to offer you access to the benefits derived from the purchase of NFTs, such Data being requested directly.

Thus, the Personal Data processed for the purposes set out in letters A-C and E in the table below are necessary for us to either offer you access to the benefits derived from the purchase of NFTs (so for executing the agreements with you), or for complying with a legal obligation incumbent upon us; your refusal to allow us to process such data shall therefore result in the impossibility of having a contractual relationship with you (for reasons that are not attributable to us and/or as a result of the compliance with legal obligations incumbent upon us. 

Also, with the exception of the Personal Data processed in accordance with this policy, we will not request, and we recommend that you do not transmit/disclose to us if unsolicited, on the occasion of and/or in connection with the purchase of NFTs, in any other way, other Personal Data, especially data considered sensitive under the law (such as, without limitation, health card number, personal identification number, data regarding your ethnic or racial origin, political opinions, religious/philosophical beliefs , trade union membership, genetic data, biometric data for the unique identification of a natural person, health data, sex life or sexual orientation data, information regarding administrative or criminal sanctions, or ongoing criminal investigations, which concern you and/or other natural persons ). If this happens (including by accident) we will immediately take steps to delete/destroy such Personal Data from our records. 

No. 

Personal Data Processing Purposes 

Processed Personal Data – Situations, Means and Purposes 

Personal Data Processing Legal Grounds 

A

Delivery of the Benefits Related to the Purchased NFTs

In order to deliver the benefits derived from the purchase of NFTs, we will need your Personal Data as follows:

 • Full name;
 • Delivery address;
 • Phone number;
 • E-mail address.

We will also need this data to be able to notify you about the winners of the random draw mentioned in Appendix 1 to the Terms and Conditions.

Agreement Performance 

(article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation) 

Our legitimate interest

(article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation) , i.e.:

In order to make available to you the benefits deriving from the purchase of NFTs under the best conditions possible

B

Resolving Requests, Questions and/or Complaints

When we receive requests, questions or complaints from you, we will collect and process the following Personal Data:

 • Full name
 • E-mail address
 • Phone number (if you provide it voluntarily)
 • any other information you provide when you contact us.

Note: The processing of such Data is necessary for us to keep a record of these requests, questions, complaints, to prove them, to keep the petitioners up to date with their status, and to send the response.

Our legitimate interest

(article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation) 

In order to improve the quality of our services, so as to offer you the best quality services, adapted to your requests.  

The fulfillment of various legal obligations (article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation), and the compliance with the obligations imposed by the applicable consumer protection legal provisions).

C

Preventing and detecting fraud, spam or other illegal activities, including unauthorized activities; the implementation of the legal provisions 

We may use certain information provided by you in order to prevent, detect, investigate potential fraud and/or potential prohibited/illegal activities. 

We can therefore process certain Data to comply with the applicable legal provisions.

The fulfillment of various legal obligations (article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation)

D

Filing legal actions/legal statements of defense

In order to protect our legal rights and legitimate interests, we may process the personal data necessary for filing legal actions/legal statements of defense (including the preparation of the related documentation and the completion of the related legal procedures/formalities) in relation to courts/authorities/institutions/other third parties .

Legitimate interest (to ensure the protection of our legitimate rights and interests) 

(Art. 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation)

E

The supply of information and documents in procedures/investigations in relation to authorities/institutions/other legally competent entities 

In case of: (i) express requests of authorities/institutions/other legally competent entities within formal procedures/investigations; or (ii) the need to fulfill legal obligations we have to inform/report to authorities/institutions/other legally competent entities – we will exceptionally and according to the law provide only your Personal Data that is expressly requested by such authorities or institutions or which must be provided to such authorities/institutions/entities according to the law and we will document such steps for evidence-keeping purposes. 

The fulfillment of a legal obligations  (to comply with specific obligations imposed by legal provisions regarding issues such as, without limitation, the prevention of and protection against fraud, money laundering, acts of terrorism, etc.) 

If we decide to process your Personal Data for purposes other than the aforementioned ones, i.e. under Art. 6 (1) a) of the General Data Protection Regulation no. 679/2016, and internal legal acts approved for the implementation of the General Data Protection Regulation, based on your consent, we will send to you a separate informative notice requesting you to express your express, free, specific and informed consent under the conditions set out in the respective Regulation.

 • Personal Data Storage Term 

We store the Personal Data strictly for the periods of time necessary to fulfill every one of the above-mentioned purposes of this Policy and in accordance with our internal personal data storage policy which complies with the applicable laws (including the applicable special and general applicable data/documents archiving legislation).

In order to determine the appropriate Personal Data storage term for the Personal Data we process, we take into account the amount, nature and sensitivity, the potential risk of harm resulting from the unauthorized processing and disclosure of such data, the purposes for which we process such data and whether we can achieve such purposes by other less intrusive means, the applicable legal requirements that require us to store it for certain periods of time, the agreed best practices in the data processing field, as well as the way in which we can ensure that the processed data is correct and up-to-date.  

At the end of the applicable retention (storage) periods, if and to the extent that we no longer have legal reasons, legitimate interests, or your consent to process your Personal Data (if applicable), such Personal Data shall be removed from our records in accordance with our internal procedures and the applicable laws (by means that may include the anonymization and/or destruction of this data, on a case-by-case basis).

 1. Automated Decision-Making Processes, Including Automatic Profiling 

The Personal Data referred to in this Policy is not subject to automated decision-making processes, including for the creation of profiles.

 • Who has access to the Personal Data?

Our purpose is to provide you with the best experience when you decide to purchase NFTs and in order to achieve this we may grant (full/partial) access to your Personal Data to some of our employees who have undertaken confidentiality obligations in connection with the Personal Data to which they may have access during the performance of their job duties, as well as to business partners whom we have selected responsibly, and only strictly to the extent necessary for them to be able to fulfill their undertaken obligations towards us under the agreements concluded with us. 

When we outsource certain activities/services/obligations that involve the processing of your Personal Data to our business partners, we make all reasonable efforts to check in advance whether they ensure the protection of your Personal Data through strict technical and security measures and we conclude Personal Data processing agreements with them (either separate or in the form of addendums). Thus, the Personal Data we disclose to our business partners is limited to the minimum personal information necessary for them to perform their obligations, and we prohibit them from using it for any other purpose without the notifications and consents required by law. 

Some of these business partners are third parties who do not need to process your Personal Data, but may have access to it as part of the performance of their tasks/activities/obligations, or as part of their interactions with us (e.g. courier companies).

 1. Personal Data Transfers Outside the European Union and the EEA 

As a general rule, your Personal Data will not be transferred (including by storage) to any country located outside the European Union or the European Economic Area (“EEA”). 

  

 1. Technical and Organizational Measures Implemented for the Personal Data Protection 

We have implemented the necessary technical and organizational measures to ensure an adequate level of security for the collection, processing in other ways and safe storage of the Personal Data, including measures to prevent any unauthorized access to such data, its unauthorized use, and also against its destruction, loss or alteration. Such measures include, but are not limited to, the use of encryption techniques, granting restricted access rights to our physical and IT systems, imposing confidentiality obligations on our employees and business partners. 

In addition to securing the operational environment, we use encryption methods. The information you provide is automatically transmitted and verified, in encrypted form, with an SSL (Secure Socket Layer) protocol to prevent the misuse of such data by third parties. SSL allows your browser to connect to a web page and select a secure communication channel with the server transparently and by mutual agreement. SSL is currently the most widely used and popular secure transaction system. In this regard, you may notice that the status bar of your browser includes a lock symbol and the address line begins with “https…”. 

Moreover, we make all reasonable efforts to make sure (including under the agreements concluded with them) that our business partners who may have access to the Personal Data as part of the services provided to us have appropriate technical and organizational measures for processing such data. 

In the event of any security incident involving the Personal Data, we will make all notifications and take all necessary measures provided by the legal provisions in force. 

H Your Rights in Relation to Our Processing of Your Personal Data 

In the context of the processing of the Personal Data, you have the following rights (depending on the grounds for the processing of such Data):  

 1. The right of access to the processed Personal Data: you have the right to obtain confirmation of whether or not the Personal Data is processed by us and, if so, to have access to such data and the conditions under which it is processed, by sending a specific request to us as a data controller; 
 2. The right to request the rectification or deletion of the Personal Data (the right to be forgotten): you can request, by sending a specific request in this regard to us as data controller, the rectification of any inaccurate personal data, the supplementation of any incomplete data or the deletion of the data if (i) such data is no longer necessary for the original purpose (and there is no new legal purpose), (ii) the legal basis of the processing is the data subject’s consent, and the data subject withdraws their consent and there are no other legal grounds, (iii) the data subject exercises their right to object to the processing and the operator has no legitimate reasons to continue the processing, (iv) the data has been processed illegally, (v) the deletion is necessary to comply with the EU or Romanian law or (vi) the data was collected in connection with information society services offered to children (if applicable), when specific requirements regarding consent apply. This is not an absolute right. We may refuse your data deletion request if: (i) we are required to comply with any data retention legal obligations; or (ii) if the data is necessary for us to establish, exercise or defend our rights and/or legitimate interests in court; 
 3. The right to request the restriction of processing: you have the right to obtain the restriction of processing if: (i) you consider that the processed Personal Data is inaccurate, for the period of time that we, as data controller, need to verify the accuracy of such Personal Data; (ii) the processing is unlawful, but you do not want us to delete your Personal Data, but to restrict the use of such data; (iii) if we, as a data controller, no longer need the Personal Data for the aforementioned purposes, but you need the data to establish, exercise or defend a right in court; or (iv) you have objected to the processing, for the period of time that we need to check whether our legitimate grounds, as data controller, prevail over the data subject’s rights; 
 4. The right to withdraw your consent regarding the Personal Data processing, when the processing is based on your consent, without affecting the lawfulness of the processing carried out until that time; 
 5. The right to object to the Personal Data processing for reasons related to your particular situation, where the processing is based on a legitimate interest, as well as to object at any time to the processing of your Personal Data for direct marketing purposes, including profiling; 
 6. The right to not be subject to any decision based solely on automated processing, including profiling (if applicable), which produce legal effects concerning the data subject or similarly affects them in a significant way; 
 7. The right to data portability, meaning the right to receive your Personal Data that you have provided to us as a data controller in a structured, commonly used and machine-readable form, as well as the right to transfer such data to another operator, if the processing is based on your consent or the execution of a contract and is carried out by automatic means; 
 8. The right to file a complaint with the Data Protection Authority (ANSPDCP) with office on 28-30 G-ral. Gheorghe Magheru Blvd., district 1, postal code 010336, Bucharest, Romania, phone number +40.318.059.211/+40.318.059.212, e-mail anspdcp@dataprotection.ro and the right to resort to the competent courts. 

The aforementioned rights may be exercised at any time whatsoever. For this purpose, you can send specific, dated and signed requests, either to our registered office address or by e-mail to  [] 

We will respond to each and every request you send within no more than 1 (one) month as of the receipt of such request, unless we need to extend such period by no more than 2 (two) additional months as of the receipt of the initial request) depending on the complexity and number of requests received. We will inform you about any such extension within one month as of the receipt of the initial request, together with the reasons of the delay.  

 

Please also be informed that the exercise of the aforementioned data subject’s rights is free of charge. If the requests are manifestly unfounded or excessive, in particular due to their repetitive nature, we shall be entitled: (a) to charge a reasonable fee considering the administrative costs of providing the requested information or performing the requested action; or (b) to refuse to comply with the request, justifying our decision. 

If you request additional copies of the processed Personal Data, we may charge you a reasonable fee based on the administrative costs of providing such copies. 

If you are not satisfied with our response, you can file a complaint with ANSPDCP. Further information about the procedure for the complaints communicated to this authority is available on the ANSPDCP’s website which can be accessed at: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor

 • Communication with the Organizer

In order to exercise the rights you acquired on the NFT, to transfer the copyrights over the Images, as well as for any other aspects related to the performance of this Agreement, the Members shall contact the Organizer directly, by e-mail, at the address [].

 • Terms and Conditions Updating 

The Organizer reserves the right to periodically update and amend the Terms and Conditions to reflect any changes to these provisions as well as any changes to the Platform through which the NFTs will be traded or any changes to the legal requirements, without any prior notice. The Terms and Conditions are binding on the users of the https://nft.sagafestival.com/ website as of the time they are displayed on the website. For this reason, we recommend that you periodically check the content of the Terms and Conditions.

 • Final Terms
 1. If any provision of the Terms and Conditions is null in void, in full or in part, this shall not affect the validity of the other provisions or parts of provisions. If certain provisions of the Terms and Conditions become inapplicable, in full or in part, or if a certain aspect is not included in the Terms and Conditions, this shall not affect the applicability of the other provisions. The inapplicable or missing provision shall be replaced with an appropriate one which comes as closest as possible to what the contracting parties originally intended, if legally acceptable, or, which, based on the idea and expression of the Terms and Conditions, results in obtaining what was intended following the notification about the inapplicable or missing provision.
 2. The provisions of the Terms and Conditions are supplemented with the provisions of the Civil Code as well as with the provisions of the legislation in force applicable to the legal relations between the Organizer and the Buyer/User.
 3. The display of the Terms and Conditions on the https://nft.sagafestival.com/ website shall be considered to be the notification of the natural person Buyer/User (consumer) in accordance with the provisions of art. 6 (1) of GEO 34 of June 4, 2014 regarding consumer rights in the agreements concluded with professionals, and for the amendment and supplementation of legislative acts art. 2 (7), which transposed Directive 2011/83/EU on consumer rights.

Anexa nr. 1 – Benefits of the Members

The possession of the NFT shall constitute proof of the capacity of Member of the Project which shall grant the holders access to the offered benefits as follows:

 1. Benefits during Saga Festival 2023:
 1. Access to Saga Festival 

Each SAGA NFT offers a 3-day ticket to the festival, the acces being made based on the NFT saved on the wallet (you can obtain details regarding the way to have access to Saga Festival from the Project’s website https://nft.sagafestival.com/).

There is no minimum age for attending SAGA! Minors below the age of 14 must be accompanied by a parent or a legal guardian, while minors between ages 14 and 18 must provide a signed parental agreement in order to access the SAGA grounds. You need to be 18+ for the VIP platform.

 1. Fast Entry Lane

We have a dedicated fast entry lane just for our NFT holders.

 1. The NFTs holders will enjoi NFT Access Ares which includes:
 • Dedicated Bar
 • Dedicated Top-Up Point
 • Gaming Activities
 • Networking Area
 • NFT Projects Activations
 • Music Acts

Please note that possession of a NFT will entail acces to the NFT Access Ares but access to services/products from that Area shall be subject to the prices applied by the suppliers of those services/products.

 1. The NFT holders shall participate to a  treasure hunt, those successfully finalizing the treasure being entitled to a discount of 5% for the NFTs to be trades for next year Saga Festival.

Likewise, the Organizer may offer other awards for those finalizing the treasure hunt, such awards and their winners being announced on the Project website in due time.

 1. The NFT holders will be able to participate to raffles and giveaways offered by our Discord channel. The Organizer will announce in due time on the Project’s website the beneficiaries of the giveaways and the winners of the raffles.
 2. Exchange of Vouchers. You have the option to exchange any of your SAGA NFTs entry for a 80 EUR voucher to use at the festival, and the best part is, you won’t lose your long-term holder benefits.
 1. Benefits after Saga Festival 2023 – long-term holder benefits
 1. Early Access. As a SAGA NFT holder, you’ll gain exclusive early access to the upcoming editions’ NFT sales.
 2. Price Discounts – Experience the best of SAGA, for less. Our NFT holders will enjoy discounts on future editions and events (10% or 15% if you finish the Treasure Hunt at the festival). It’s our way of saying thank you for your continued support.
 3. Exclusive Merch. As an NFT holder, you’ll have exclusive access to limited-edition merch collections made in collaboration with well known fashion brands..
 4. Decision-making privileges. We want to hear your ideas! Your opinion matters to us — that is why, as NFT Holder, you will be invited to participate in polls regarding important decisions for future SAGA events.
 5. Collector’s Perks If you’re a dedicated SAGA-goer and collect each season’s NFT, we’ve got some incredible surprises in store for you. Stay tuned!

In order for the holders of NFTs to take possession of the giveaways offered by the Organizer according to what is mentioned in this Annex 1, but also to collect your data (name/surname, delivery address, telephone number and email address) necessary to announce the result of the raffles carried out by the Organizer (in case you will be designated the winner), the Organizer will communicate to you through the website https://nft.sagafestival.com/ details about the application in which you will log in via Multiversx wallet to enter the data mentioned above.

Appendix 2

Documentation regarding the assignment of the copyrights on the Images associated with the NFTs of the Saga Festival collection

The assignment of the copyrights on the graphic work shall be performed based on the certificate issued by the Organizer at the request of every Member.

Assigned Rights:

During the valid possession of the NFT associated with the Image, the Member is assigned the copyright to authorize or prohibit: 

a) the reproduction of the Image;

b) the distribution of the Image;

c) the renting of the Image;

d) the borrowing of the Image;

e) the direct or indirect public communication of the Image, by any means, including by making the work available to the public, so that it can be accessed in any place and at any time chosen, individually, by the public;

f) the radio broadcasting of the Image;

g) the retransmission of the Image via cable.

Territory

Worldwide.

Assignment Term:

The legal term of the protection of the copyrights for graphic works set out in Law no. 8/1996, i.e. during the life time of the author, and for a period of 70 years after his death.

Manners of Use:

 
 1. Non-commercial – online

The Member shall be entitled to reproduce the Image in the online environment 

 1. Commercial – online

At the request of the Assignee, the Assignor shall provide a written confirmation for each and every method of commercial use in the digital environment, indicating the used copyrights, the related media, the press-run, territory and duration of such use, subject to the performance of the Automatic Payments, and the transfer to the Organizer of 8% of the income earned as a result of such use in the offline environment, in cryptocurrency or fiat currency.

 1. Offline

At the request of the Assignee, the Assignor shall provide a written confirmation for each and every method of commercial use in the digital environment, indicating the used copyrights, the related media, the press-run, territory and duration of such use, subject to the performance of the Automatic Payments, and the transfer to the Organizer of 10% of the income earned as a result of such use in the offline environment, in cryptocurrency or fiat currency.

Appendix 3

Definitions and Construction

 • Definitions

“Blockchain” – computer ledger that ensures the storage of cryptocurrencies, transactions between/with cryptocurrencies, as well as other data related to transactions between cryptocurrencies;

“Buyer” or “Initial Buyer” – any Visitor who places an order for the purchase of NFTs on the Platform, in exchange for the payment corresponding to the purchased NFT displayed next to it on the Platform. By ordering/purchasing NFTs, the Buyer represents and guarantees that they are at least 18 years old. Purchases made on the Platform by persons under the age of 18 shall be carried out with the strict observance of the applicable legislation, namely by presenting the parents’ or, if the case, the legal guardian’s prior written consent for such purchase.

“Subsequent Buyer” – the person who makes a purchase from the Initial Buyer (from the Organizer to the Buyer). The Buyer of an NFT who purchases an NFT from another Buyer shall also be bound by these Terms and Conditions, just as the Initial Buyer. 

Personal Data” – data that identifies a natural person or refers to an identifiable natural person.

“Minting” – the process of taking a digital asset and converting the digital file into a digital asset stored on the blockchain, thus becoming a good that can be bought and sold;

“NFT” or “Non-Fungible Token” (hereinafter “NFT”) – is a non-fungible token that represents a unique data unit from a computer ledger. The Token, for the purpose of the Terms and Conditions, has a photo associated to it, photo on which the Organizer holds intellectual property rights, this being recorded and permanently monitored on a Blockchain register (Multiversx) on which this NFT will be uploaded prior to the first sale, made by Organizer. The re-sale of the NFT, after the expiration of the embargo period, will be possible only through the same Blockchain, without this being construed as a limitation of the NTS’ holders (including but not limited to the Initial Buyer) right of disposal as a result of the unilateral will of the Seller, given that this way of use and/or trading of the Product is intrinsic to it. 

“Platform” – refers to the website www.xoxno.com through which access to the blockchain will be granted in order for the Organizer to be able to sell the NFTs and where the benefits that the NFT holders can use will be available;

“Smart Contract”a smart contract concluded remotely between the Organizer and the Buyer, through which the Organizer transfers to the buyer, and the buyer expresses their agreement regarding the delivery/sale of the NFT. This type of contract is automatically executed at the time of the NFT purchase via the blockchain, and an automatic check is performed to confirm that the conditions of the sale are met, without the intervention of a third party. The Smart Contract has its foundation and utility in the blockchain;

“Visitor” – any person who accesses/visits/uses the Platform/website https://nft.sagafestival.com/ and who can place orders or communicate with us via the e-mail and/or phone number displayed on the Platform.

 • Construction

For the construction of the Terms and Conditions, all terms used in the plural form also include the singular, and vice versa; one gender includes the other; references to a person also include references to their successors or legal acquirers under a private title deed, unless these Terms and Conditions regulate the situation of the Initial Buyers separately from the situation of the Subsequent Buyers.

svg Scroll To Top

Follow Us:

svg